E-shop

E-shop www.studijniliteratura.cz se specializuje na distribuci podpůrných a výukových materiálů pro děti předškolního a školního věku.

Odběrateli jsou jak rodiče, tak i profesionálové: pedagogové mateřských, základních i středních škol, školní poradenská pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, poradenští pracovníci, dětští lékaři a také další knihkupci.

Dodáváme například  pracovní listy a sešity pro rozvoj oslabených poznávacích funkcí dětí, diagnostické manuály pro ŠPZ včetně záznamových archů, literaturu pro rodiče dětí s enkoprézou, "balíčky" pro předškolácké skupinky a mnohé další...

V nabídce jsou převážně materiály PPP Brno, DYSCENTRA Praha

 

Odborní spolupracovníci:

Mgr. Jiřina Bednářová            - speciální pedagog, lektor, autor mnoha materiálů pro děti z MŠ a ZŠ

Mgr. Gabriela Vykypělová      - psycholog, terapeut, autor knihy pro děti s enkoprézou

                                                    (podrobnosti k publikaci zde)

Mgr. Alice Vašáková              - psycholog, terapeut, lektor, supervizor, VTI supervizor


Kolik je 2+2

      Sídlo: Kratochvilka 113, 664 91 Ivančice
    Telefon: +420 604 884 747
    E-mail: coprint@coprint.cz